SHIMANO@NEW TROUT RISE
•i@”Τ Length
(m)
Sections
(pcs)
Closed
Length
(cm)
Weight
(g)
Top Dia./
Butt Dia
(mm)
Lure Wt.
(g)
Line Wt.
(lb.)
Nylon
Reel Seat
Position
(mm)
Carbon
(%)
–{‘Μ‰ΏŠi
Εž(‰~)
60XUL-F 1.83 2 94.4 97 1.4/6.0 1`3.5 2`4 168 93.8 13,284

56SUL 1.68 2 86.5 95 1.4/6.0 1.5`4.5 2.5`4 168 92.8 13,284

60SUL 1.83 2 93.9 98 1.4/6.0 1.5`4.5 2.5`4 168 93.2 13,500

63SUL 1.91 2 97.8 100 1.4/6.0 1.5`4.5 2.5`4 168 93.3 13,824

56UL 1.68 2 87.2 92 1.6/7.0 2`6 3`5 168 94.4 13,500

60UL 1.83 2 94.6 95 1.6/7.0 2`6 3`5 168 94.3 13,824

63UL 1.91 2 98.3 96 1.6/7.0 2`6 3`5 168 94.0 14,040